Advokatbyrån Anders Malm AB

Testamente

Man kan genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Testamente skall upprätts skriftligt och det finns olika villkor som måste vara uppfyllda för att det skall vara giltigt.

 

blomma