Advokatbyrån Anders Malm AB

LVU – LVM

Om socialmyndigheten överväger eller har beslutat om åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård för missbruk (LVM) har man i regel rätt att biträdas av advokat.

 

logo