Advokatbyrån Anders Malm AB

Rättshjälp och Rättsskydd

I hemförsäkringen ingår i regel rättsskydd som innebär att då man kommer i tvist kan begära att försäkringen skall betala kostnaderna för advokaten. Man har i regel en självrisk på 20% som man får betala själv.
 
Om rättsskydd saknas eller inte kan användas har du möjlighet att söka rättshjälp istället.  

 

logo