Advokatbyrån Anders Malm AB

Äktenskapsskillnad

Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas har man rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid, dock inte om en eller om båda makarna begär betänketid eller någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år och som står under makens vårdnad.

 

blomma