Advokatbyrån Anders Malm AB

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan man avtala att all eller viss egendom som tillhör maken/makan eller kommer att tillfalla maken/makan och som annars skulle vara giftorättsgods skall vara enskild egendom. Man kan också avtala att enskild egendom skall vara giftorättsgods. I testamente och gåvobrev kan man bestämma om egendomen skall vara giftorättsgods eller enskild egendom.